Boka ett husmöte där vi kostnadsfritt och förutsättningslöst går igenom ditt unika projekt!

Vi lyssnar på Dina önskemål!

Du har självklart många egna tankar om ditt kommande boende. Det är utifrån dina idéer, drömmar och önskemål som Kreark Arkitekter skapar din bostad. Vi gör hela eller delar av arkitektuppdraget enligt dina önskemål. Det kan innebära allt från skisser till färdiga handlingar för bygglov eller komplett förfrågningsunderlag och bygghandlingar med detaljlösningar både interiört och exteriört. 
Vi har specialiserat oss på energisnåla hus konstruerade enligt passivhustekniken. För dig som vill minska behovet av tillförd värme till ett minimum och samtidigt få ett inomhusklimat med god komfort året om.

Kontakta oss: arkitekt@kreark.se

 

PASSIVHUS   I  ÅHUS

prev next
play

Huset uppfördes  2009 till Kristianstads kommuns Bodagar.  Det kännetecknas av extremt låg energiförbrukning. De halvmetertjocka väggarna ger huset en solid känsla och de djupa fönstersmygarna skapar en ombonad karaktär åt huset. Uppvärmning sker med sol, kroppsvärme och spillvärme från elapparater. Under årets kallaste månader ger trivseleldning i vedkaminen det extra värmetillskott som behövs.


NOLL-ENERGIHUS  I  ÅHUS

prev next
play

1996 deltog Kreativa Hus  (nuvarande Kreark Arkitekter) i Nuteks tekniktävling om "2000-talets småhus". Huset är byggt med CTEN byggblock, ett fukt- och mögelsäkert byggsystem som vi utvecklat speciellt för passivhus och lågenergihus. Stora fönster mot söder fångar in solen, effektiv isolering, energifönster och tät byggnadskonstruktion håller kvar värmen i byggnaden. Värmelagrande invändiga ytskikt jämnar ut temperaturskillnaden över dygnet. Med 5000 kWh elenergi och ett par kubikmeter ved klaras husets energiförsörjning under ett helt år.

Husets nye ägare har kompletterat med 50 kvm solceller på taket som årligen producerar ungefär den mängd energi som huset förbrukar.