PASSIVHUS

För många är begreppet passivhus nytt. Passivhuskonceptets fördelar sammanfattas i orden komfortabelt, miljövänligt, lönsamt och lättskött. Här följer en kort förklaring: Ett passivhus är en byggnad där man har minskat värmeförlusterna så mycket att inga radiatorer eller någon golvvärme behövs. De kallaste dagarna räcker det med en lätt förvärmning av friskluften för att hålla huset varmt. Alltså utan att investera i och underhålla ett dyrt värmesystem. De minskade värmeförlusterna åstadkoms genom att huset isoleras bättre, byggs tätt och med minimala köldbryggor. Ventilation sker via ventilationssystemet och inte genom otätheter i huset. Detta gör att man kan återvinna minst 85 % av värmen i den uppvärmda frånluften.

 

EXEMPEL PASSIVHUS

prev next
play

Ett urval av genomförda projekt med passivhus.

 

PRINCIPSKISS  PASSIVHUS

Definition av energi till passivhus

Byggnadens värmeförlusttal (W/m2Atemp) vid +21°C innetemperatur får enligt passivhuskraven vara högst 17 W per kvm för friliggande hus (för klimatzon Norr gäller 19 W per kvm). Mängden köpt energi (”specifik energianvändning”) till uppvärmning och varmvatten får vara högst 27 kWh per kvm / år vid elvärme och 60 kWh per kvm / år vid icke elvärme.

För mer detaljerad information se Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus FEBY 12. (länk) http://www.nollhus.se/feby-12/passivhus-vaermefoer...

Solen värmer även dig

Värmen i passivhuset kommer huvudsakligen från instrålad solenergi, värme från människor, belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. I ett passivhus räcker denna värme för en behaglig temperatur under större delen av året. Under den kallaste perioden värmer ett litet elbatteri den inkommande luften via ventilationssystemet. Det går även att värma helt fossilfritt med en vattenmantlad braskamin som ger varmvatten och tillskottsvärme under de kallaste månaderna.


EXEMPEL LÅGENERGIHUS

prev next
play

Ett urval av genomförda projekt med lågenergihus.